رئیس دانشگاه آزاد ورزقان در گفتگو با آوای ورزقان:

در تلاش هستیم واحد ورزقان و خاروانا باهم تجمیع شوند/ ضعف مدیریتی تمام مسائل را تحت شعاع قرار داده بود/ برگزاری همایش ملی معدن و متالوژی

محبوبی پور گفت: نسبت به خواسته مسئولان ارشد شهرستان ورزقان و مردم به جد در تلاش هستیم که واحد خاروانا را با واحد ورزقان تجمیع شود، پتانسیل شهرستان نیز این را ایجاب می کند که یک واحد مستقل داشته باشد.

حجت محبوبی پور رئیس دانشگاه آزاد ورزقان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری آوای ورزقان اظهار داشت: دانشگاه ها به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه کشوری می بایست همواره با نگرشی ژرف، ضمن شناخت شرایط و مقتضیات محیطی، امکان مطابقت با زمان را برای خود فرآهم آورند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان تلاش می نماید که برنامه های خود را در قالب یک طرح به همراه راهکارهای اجرایی تهیه و تدوین نماید.

وی در ادامه افزود: با عنایت بر چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلان برنامه های توسعه کشور، بیانیه ماموریت، چشم انداز و جهت گیری های اساسی دانشگاه آزاد اسلامی، اهداف و سیاست های کلی دانشگاه و همچنین تغییرات محیطی منطقه ای و بومی و اسناد توسعه شهرستان ورزقان، واحد دانشگاهی ورزقان سعی دارد با یک برنامه ریزی اساسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات، در آینده ای نزدیک به داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ جامع، ﻧﻮآور، ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮو در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻗﺘﺼﺎد، ﺻﻨﻌﺖ، فرﻫﻨﮓ و رﻓﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ، دارای منابع درآمدی متنوع، و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ موثر و تاثیر گذار در منطقه باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان در ادامه به ﻧﻘــﺎط ﻗــﻮت و ﺿــﻌﻒ و ﻓﺮﺻــﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪات واحد دانشگاهی ورزقان پرداخت و اشاره نمود: دارا بودن فضاهای آموزشی و پژوهشی مناسب، هزینه بسیار پایین تحصیل در مقایسه با واحدهای دیگر برای دانشجویان منطقه، دارا بودن زمین مناسب به میزان حدود ۲۰ هکتار برای انجام فعالیت های کشاورزی و صنعتی و اقتصادی از جمله نقاط قوت و عدم توسعه رﺷﺘﻪ ﻫﺎی کاربردی و ﺟﺪﯾﺪ در دوره های کارشناسی و پر متقاضی با توجه به پتانسیل اقتصادی، صنعتی و اجتماعی منطقه و شهرستان ورزقان، عدم توسعه و نبود دوره های ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ، عدم توجه به پژهش الخصوص پژوهش های کاربردی، عدم وجود هیات علمی کافی متناسب با رشته های تحصیلی موجود در واحد دانشگاهی، عدم کارایی و احساس مسئولیت بعضی از کارمندان، گسترش ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ رﺷﺘﻪ های ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﻪ ای، ﻣﺸﺎرﮐﺖ کم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ واﺣﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮستان و کمبود اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ و ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از جمله نقاط ضعف واحد دانشگاهی ورزقان برشمردند و همچنین ارتباط بسیار نزدیک و تعامل سازنده با مسئولان شهرستان از جمله امام جمعه ، نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و فرماندهی سپاه و …، پتانسیل معادن بسیار بزرگی مانند معادن مس سونگون، طلای اندریان، مس مزرعه، طلای مزرعه شادی ، پتانسیل تصویب شهرک صنعتی مس در منطقه، رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و جذابیت بسیار بالای رشته های دانشگاهی مانند مهندسی معدن، متالوژی و مکانیک و حسابداری و بهداشت … با توجه به پتانسیل منطقه از فرصت های رشد واحد دانشگاهی دانست.

محبوبی پور در ادامه به فاکتور های موثر در رشد و افزایش دانشجو اشاره کرد و گفت: توجیه کارکنان و اساتید واحد دانشگاهی در جهت تکریم ارباب و رجوع و دانشجویان، برگزاری کارگاه ها و سمینارهای متنوع آموزشی در راستای شناساندن توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه، فراهم آوردن امکانات رفاهی در راستای جذابیت در محیط دانشگاهی، فراهم نمودن امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی در دانشگاه، معرفی امکانات دانشگاه به دستگاه های اجرایی و تعامل سازنده با آنها و دارا بودن فضاهای آموزشی و پژوهشی مناسب از جمله فاکتور موثر در جذب دانشجو هستند.

محبوبی پور گفت؛ زمانی که در یک واحد دانشگاهی در طول یک سال و اندی چهار مدیر و سرپرست نصب و عزل شوند نشان از آن است که آنچنان بر محیط علمی اهمیت داده نشده است و این شرایط باعث می شود از نظر علمی افت داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در گذشته ضعف مدیریتی، تمام مسایل آموزشی و پژوهشی و فرهنگی را تحت شعاع قرار داده افزود: اولین و مهمترین مشکل موجود در دانشگاه ضعف قسمت اداری بود و به همین خاطر، اولین اقدام و قدم ما ساماندهی امور اداری دانشگاه بود، پس از تغییراتی که در این بخش انجام شد مشکلات زیادی از دوش دانشگاه برداشته شد و ساماندهی امور آموزشی نیز یکی دیگر از کار های مهم انجام شده در دانشگاه بود.

وی گفت: به لطف خدا و با حمایت مسئولان، مشکلات و کم و کاستی های واحد در حال بهبودی است، بعضی از رشته های مقطع کارشناسی ارشد در سال های گذشته تاسیس شد بودند اما بخاطر این که هیئت عملی جذب نکردند رشته ها یکی پس از دیگری کنسل شدند، تنها رشته کارشناسی ارشد موجود فعلی دانشگاه مهندسی معدن است که دارای ۵ نفر هئیت علمی با درجه استادیاری می باشد.

محبوبی پور از پیگیری جدی اصلاح امورات آموزشی و اداری و دانشجویی واحد دانشگاهی خبر داد و گفت : از اولین روزی که وارد دانشگاه آزاد اسلامی ورزقان شدم اساتید مکلف شدند حتی برای یک دانشجو هم در سر کلاس حضور داشته باشند و غیبت اساتید قابل قبول نیست، امروز کلاس های دانشگاه به صورت مستمر برگزار می شود و دیگر مشکلات دانشگاه نیز رو به برطرف شدن است.

وی افزود: با توجه به پتانسیل منطقه ،می طلبد که حداقل سالانه یک همایش بزرگ علمی در شهرستان و در دانشگاه اجرا بشود و در همین راستا در سال آینده همایش منطقه‌ای و در صورت امکان همایش ملی معدن و متالوژی را در این دانشگاه برگزار خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان، از اولویت های کاری دانشگاه در سال جدید، توجه جدی به مسایل فرهنگی و تکریم ارباب رجوع، تصویب قطب علمی رشته مهندسی معدن در واحد ورزقان و ایجاد رشته های تحصیلی بین رشته و نوین و جدید با توجه به پتانسیل معدنی و مواد منطقه ، ایجاد مرکز تحقیقات مواد معدنی در ورزقان اشاره کرد و گفت در حال حاضر رئیس واحد ورزقان عضو کمیته فناوری و ارتباط با صنعت استان است و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان نیز حمایت جدی از قطب شدن واحد ورزقان در رشته مهندسی معدن و ایجاد مرکز تحقیقات مواد معدنی در واحد دانشگاهی ورزقان را دارند.

وی به فعالیت های پژوهشی دانشگاه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر یک طرح پژوهشی در خصوص کارخانه اسید سولفوریک با مجتمع مس سونگون از طریق استان در حال اجرا شدن است که مردم شهرستان ورزقان نیز از آن بهره مند خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: نسبت به خواسته مسئولان ارشد شهرستان ورزقان و مردم به جد در تلاش هستیم که واحد خاروانا را با واحد ورزقان تجمیع شود، پتانسیل شهرستان نیز این را ایجاب می کند که یک واحد مستقل داشته باشد.

محبوبی پور در ادامه تصریح کرد: در حوزه های مختلف الخصوص در حوزه ساماندهی امور اداری، تکریم ارباب رجوع ، ایجاد صمیمت در بین کارکنان ، حسابرسی سازمان مرکزی از واحد ، پرداخت کلیه معوقات قبلی و اختصاص وام های مختلف به کارکنان، ساماندهی اساتید و رشته ها و فعال بودن امور فرهنگی نیز از اقدامات دیگر بود است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ورزقان در پایان از حمایت ها و مساعدهای تمام مسئولین شهرستان اهم از نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه ،فرماندار و فرماندهی سپاه، فرماندهی نیروی انتظامی و مدیر مجتمع مس سونگون و سایر مسئولان شهرستان در جهت پیشرفت واحد دانشگاهی ورزقان تقدیر و تشکر نمود و سال جدید را پیشاپیش به تمامی مردم ایران و الخصوص مردم شریف شهرستان ورزقان و دانشجویان تبریک گفت و سالی پر از موفقیت و شادکامی برای همه از خداوند متعال آرزو نمود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *