رفع تداخل بیش از ۴۳ هزار ۷۱۳ هکتار از اراضی کشاورزی و ملی ورزقان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان از رفع تداخل بیش از ۴۳۷۱۳ هکتار از اراضی کشاورزی و ملی شهرستان خبر داد.

به گزارش آوای ورزقان سعید پور حیدر مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورزقان  در گفتگو با خبرنگاران گفت: تاکنون از مجموع ۱۸ پلاک نقشه برداری شده به منظور رفع تداخلات ، تعداد ۱۸ پلاک در کمیسیون رفع تداخلات استان بررسی و تصویب شده لذا در این راستا ۴۸۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی رفع تداخل شده و به عنوان اراضی اشخاص لحاظ شده است.

وی افزود: اجرای طرح رفع تداخل اقدامی برای کاهش نگرانی بهره برداران و به نفع اراضی ملی و کشاورزان است.

پورحیدر ادامه داد: رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی در اولویت کارهای اجرایی این مدیریت قرار دارد و در طی سال جاری تاکنون تعداد ۴۵ پلاک با مساحت کل ۱۳۵۲۰۰هکتار با شرکت مشاور نقشه برداری عقد قرارداد گردیده که جلسه کارگروه رفع تداخلات شهرستان بطور مرتب تشکیل و این مدیریت با حداکثر توان کار را پیش خواهد برد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان ادامه داد: در راستای ساماندهی اراضی و پیگیری برای صدور اسناد مالکیت زمین های کشاورزان، باید تداخل اراضی کشاورزی با اراضی منابع ملی مطابق قانون و آیین نامه، منحصرا از طریق کمیسیون رفع تداخلات حل و فصل شود.

پورحیدر تاکید کرد: قانون در ماده ۵۴ رفع موانع تولید رقابت پذیر تاکید دارد که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اداره منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در پلاک های اراضی در سطح کشور اقدام کند، که با اجرای این امر نسبت به تثبیت مالکیت دولت در عرصه‌های منابع ملی و دولتی و همچنین صدور اسناد کشاورزی برای کشاورزان و تولیدکنندگان اقدام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.