بایگانی برچسب: بزرگراه خواجه – ورزقان – خاروانا – نوردوز

کارهای عام المنفعه ای که شرکت پاوان انجام می دهد!

شرکت ساختمانی پاوان از معدود شرکت های است که در کنار احداث بزرگراه خواجه - ورزقان -خاروانا - نوردوز کارهای عمومی عام المنفعه نیز انجام می دهد که قسمتی از آن ها را باهم در زیر می خوانیم.

ادامه نوشته »